Açıklama

KULLANICI GRUBU: GENEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

LİMAX ALKOL BAZLI ANTİBAKTERİYEL EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Formülasyon şekli (SIVI)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
(Kimyasal adı; CAS ve EC Numarası):
%70 Ethanol
CAS No: 64-17-5, EC No: 200-578-6

Yardımcı maddeler:
Gliserin, Parfüm ve Deiyonize su ile %100’e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN
UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.)